تماس باما

کارخانه : استان سیستان و بلوچستان - ایرانشهر ، کیلومتر 5 جاده بمپور -- صندوق پستی : 5571-9913

تلفن : 17-- 37210814-054 ___ فکس: 37211892 - 054

ایمیل:  gsbalouch@yahoo.com