اخبار و رویدادها

جلسه بررسی و رفع مشکلات مالی شرکت گسترش صنایع بلوچ در سازمان هدفمند سازی برگزار گردید.

ادامه مطلب...

بازدید دکتر نوری امیری معاون نوسازی وبهره برداری سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران،از پروژه گسترش صنایع بلوچ (ایرانشهر)

ادامه مطلب...

مهندس اعلایی (مدیر عامل وعضوهیات مدیره) و مهندس امینی فرد (عضوهیات مدیره ومجری طرح) ازروند پیشرفت پروژه ریسندگی.........

ادامه مطلب...

آزمون استخدامی جهت جذب 170 نفر نیروی انسانی در تاریخ 97/08/04 برگزار گردید.

ادامه مطلب...