اخبار و رویدادها

بازدید دکتر عالی معاون وزیر و ریاست محترم هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بهمراه دکتر نوری امیری (معاونت محترم بهره برداری )،دکتر صالحی و مهندس فائقی (اعضاء هیات عامل سازمان گسترش )......

ادامه مطلب...

دکتر کوثری معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ايرانشهر به همراه مهندس هاشمزهي معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري از كارخانجات بافت بلوچ بازديد كردند.

ادامه مطلب...

بازديد دكترنوری اميري معاونت محترم بهره برداري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به همراه مهندس اعلائي مديرعامل گسترش صنايع بلوچ براي دومين بار در هفته آتی و......

ادامه مطلب...