• 26213953 , 26219273 ,021-26218576
  • دفتر بازرگانی(فکس) : 26219258 -021
  • ساعت کاری : همه روزه از 7:30 تا 17
  • gsbalouch@yahoo.com

اخبار و رویدادها

news photo

کشت قراردادی یک هزار هکتار پنبه در سیستان وبلوچستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان:
 در قالب خریدتضمینی وش پنبه مابین سازمان جهادکشاورزی استان سیستان وبلوچستان و شرکت گسترش صنایع بلوچ یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیر کشت قراردادی پنبه خواهد گرفت.
 براساس این قرارداد، کشاورزان با حمایت سازمان جهاد کشاورزی و شرکت گسترش صنایع بلوچ مزارع خودرا به کشت پنبه اختصاص و کارخانه بافت بلوچ محصول وش پنبه تولیدی را با نرخ تضمینی در مزرعه خریداری مینماید.
 تاکنون در قالب همین قرارداد ۲۰۰ هکتار پنبه با مشارکت کشاورزان شهرستان ایرانشهر کشت شده است.
 با انجام کشت های قراردادی دغدغه کشاورزان جهت فروش محصول مرتفع و زمینه توسعه کشت این محصول در سیستان وبلوچستان فراهم خواهد شد.(آبانماه 1402)

برچسب:
تاریخ نشر خبر: ۲۶ دی، ۱۴۰۰