• 88748100 ,021-88745592
  • دفتر بازرگانی(فکس) : 88750360 -021
  • ساعت کاری : همه روزه از 7:30 تا 16
  • gsbalouch@yahoo.com

اخبار و رویدادها

news photo

آموزش پرسنل سالن رنگرزی ، چاپ و تکمیل در کارخانه نساجی بروجرد

با توجه به پیگیری های مهندس اعلائی مديرعامل گسترش صنايع بلوچ و با مساعدت جناب مهندس مظاهری مالک کارخانه نساجي بروجرد ٨  نفر از پرسنل كارخانجات صنايع بلوچ به مدت يك هفته مهمان نساجی بروجرد شده تا از امکانات موجود درسالن چاپ و رنگرزي آن بازدید و موارد آموزشی رو فراگیری نمايند.

برچسب:
تاریخ نشر خبر: ۱۳ امرداد، ۱۳۹۸