اخبار و رویدادها

news photo

بازديد دكترنوری اميري معاونت محترم بهره برداري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

بازديد دكترنوری اميري معاونت محترم بهره برداري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به همراه مهندس اعلائي مديرعامل گسترش صنايع بلوچ براي دومين بار در  هفته آتی از مراحل نصب و راه اندازي دستگاه هاي خريداري شده انجام گردید وازنزدیک بررسی مسائل پیش رو جهت تسهیل و تسریع فرآیند نصب صورت پذیرفت.

برچسب:
تاریخ نشر خبر: ۰۱ تیر، ۱۳۹۸