اخبار و رویدادها

news photo

بازدید معاون وزیر وریاست هیات عامل سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران

دکتر محمد باقر عالی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ورئیس هیات عامل سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران را در این سفر هیاتی مرکب از دکتر نوری امیری( معاون نوسازی و بهره برداری سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران)، مدیر توسعه منطقه ای ، مدیران ارتباطات و حراست و دفتر هیات عامل از ایدرو و مهندس اعلائی مدیر عامل و  مجری طرح و سایر مقامات استان و شهرستان ایرانشهر همراهی می کردند.

 

 

 

 

برچسب:
تاریخ نشر خبر: ۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۸