اخبار و رویدادها

بازديد دكترنوری اميري معاونت محترم بهره برداري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به همراه مهندس اعلائي مديرعامل گسترش صنايع بلوچ براي دومين بار در هفته آتی و......

ادامه مطلب...

دكتر جمالي نژاد معاون عمراني وزير كشور از پروژه خط جدید ریسندگی شرکت گسترش صنایع بلوچ بازدید نمودند.

ادامه مطلب...

آغاز نصب ماشین آلات خط جدید ریسندگی شرکت گسترش صنایع بلوچ با حضور نصاب شرکت سازنده ماشین آلات در کارخانه

ادامه مطلب...

معاونین وکارشناسان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بهمراه مدیرعامل و مجری طرح و سایر اعضاء هیات مدیره از پیشرفت پروژه ریسندگی بازدید کردند.

ادامه مطلب...

بازدید معاون وزیر صنعت معدن تجارت وریاست هیات عامل سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران

ادامه مطلب...