اخبار و رویدادها

بازدید دکتر عالی معاون وزیر و ریاست محترم هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بهمراه دکتر نوری امیری (معاونت محترم بهره برداری )،دکتر صالحی و مهندس فائقی (اعضاء هیات عامل سازمان گسترش )......

ادامه مطلب...

دکتر کوثری معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ايرانشهر به همراه مهندس هاشمزهي معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري از كارخانجات بافت بلوچ بازديد كردند.

ادامه مطلب...

بازديد دكترنوری اميري معاونت محترم بهره برداري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به همراه مهندس اعلائي مديرعامل گسترش صنايع بلوچ براي دومين بار در هفته آتی و......

ادامه مطلب...

دكتر جمالي نژاد معاون عمراني وزير كشور از پروژه خط جدید ریسندگی شرکت گسترش صنایع بلوچ بازدید نمودند.

ادامه مطلب...