اخبار و رویدادها

بازدید معاون وزیر صنعت معدن تجارت وریاست هیات عامل سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران

ادامه مطلب...

آخرین مهلت برای حضور در کارخانه جهت مصاحبه کمیته فنی روزهای سه شنبه 1398/02/24 لغایت شنبه 1398/02/28 میباشد

ادامه مطلب...

جلسه بررسی و رفع مشکلات مالی شرکت گسترش صنایع بلوچ در سازمان هدفمند سازی برگزار گردید.

ادامه مطلب...

پیرو پیگیریهای بعمل آمده نتایج آزمون استخدامی که در تاریخ 97/08/04 برگزار گردید،در دسترس شرکت کنندگان قرار گرفت.

ادامه مطلب...

بازدید دکتر نوری امیری معاون نوسازی وبهره برداری سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران،از پروژه گسترش صنایع بلوچ (ایرانشهر)

ادامه مطلب...